Wat is een uitvaartverzekering

Een begrafenis of een crematie kost veel geld. De kosten voor een uitvaart of een crematie stijgen elk jaar. Een uitvaartverzekering of een begrafenisverzekering biedt de mogelijkheid om u en uw nabestaanden te verzekeren tegen deze hoge kosten. Een uitvaartverzekering dekt namelijk de kosten van een begrafenis of een crematie. Met een dergelijke verzekering kunt u dus met name uw nabestaanden veel financiële zorgen besparen. Vraagt u zich af wat een uitvaartverzekering nou precies is en hoe er een af kunt sluiten? In dit bericht een kort overzicht van de verschillende soorten Belgische uitvaartverzekeringen.

 

De uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is een verzekering die bij sterfte een vooraf bepaald geldbedrag uitkeert. Dit geldbedrag wordt uiteraard alleen uitgekeerd indien het de verzekerde is die sterft. Overigens is het bij bijvoorbeeld Dela Verzekeringen mogelijk om uw gehele gezin mee te verzekeren. Een uitvaartverzekering wordt afgesloten om de nabestaanden te behouden voor de hoge kosten van een uitvaart. In België liggen de kosten voor een begrafenis of crematie zo rond de € 5.000. Overigens wordt de hoogte van het bedrag natuurlijk in grote mate bepaald door de wensen van de verzekerde en zijn of haar nabestaanden. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is dus geen overbodige luxe.

 

Uitvaartverzekering vs overlijdensverzekering

Een uitvaartverzekering wordt vaak verward met een overlijdensverzekering. Er is echter een duidelijk verschil tussen de uitvaart (-) en overlijdensverzekering. De eerste heeft namelijk als doel om de kosten voor een begrafenis of crematie te betalen. Het gaat hier dus om het uitbetalen van de uitvaartkosten. De dekking van een uitvaartverzekering is levenslang. Een overlijdensverzekering is een verzekering welke een bepaalde mate van risicodekking biedt in geval van sterfte. Denkt u hierbij aan een afgesloten schuldsaldoverzekering die u heeft afgelosten bij de aankoop van een huis. Een dergelijke verzekering kan levenslang of tijdelijk zijn. Bij beide verzekeringen is de waarde vooraf bepaald. De hoogte van de premie wordt bepaald door de uiteindelijke waarde van de uitkering.

 

Indien u een overlijdensverzekering wilt berekenen of een uitvaartverzekering wilt berekenen dan adviseren wij Dela Verzekeringen. Bij deze Belgische verzekeraar is het mogelijk om een combinatie van verzekeringen en dekkingen af te sluiten. Indien u alleen een uitvaartverzekering af wilt sluiten dan kan dit ook bij Corona Direct.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *