Schuldsaldoverzekering

Heeft u een huis op het oog en dient u daarvoor een hypothecair krediet af te sluiten? In de meeste gevallen dient u dan een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering is een verzekering waarmee u of uw partner beschermt indien een van beiden komt te overleiden. De schuldsaldoverzekering is een vorm van een levensverzekering welke het geleende hypothecair krediet volledig aflost. Door een dergelijke verzekering voorkomt u dus eventuele financiële problemen mocht u of uw partner plots overleiden.Sommige Belgische hypotheekverstrekkers verplichten u niet om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Doch adviseren de meesten er wel een af te sluiten indien u een huis koopt. Schuldsaldoverzekering verplicht? Nee, dat dus niet maar verstandig is het wel. In situaties waarin een van beiden kostwinnaars tot overleiden komt kan het namelijk voorkomen dat de maandelijkse lasten niet meer op te brengen. Daar de schuldsaldoverzekering de terugbetaling van het totale krediet of kapitaal of een gedeelte van de lening garandeert voorkomt u dus financiële problemen. Uiteraard geldt een eventuele terugbetaling alleen indien een van u beiden tot overleiden komt voor het aflopen van uw hypothecaire overeenkomst. Gedurende de looptijd van uw hypothecair contract lost u uw hypotheek in gedeelten af. Om die reden neemt het maximaal uit te keren bedrag van de schuldsaldoverzekering gedurende de looptijd af.

 

Schuldsaldoverzekering berekenen

De noodzaak tot het berekenen van een schuldsaldoverzekering komt voort uit een veel gestelde vraag: voor wat bedrag moet ik een verzekering afsluiten? Een antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Veel hangt bijvoorbeeld af van uw persoonlijke situatie. Bent u bijvoorbeeld een alleenstaande of koopt u een huis met uw partner? In het laatste geval kan een gemengde levensverzekering uitkomst bieden. Indien u een gemengde levensverzekering (gemengde schuldsaldoverzekering) wilt afsluiten heeft u de volgende mogelijkheden:

Gedeelde dekking 50% – in deze situatie nemen u en uw partner beiden een schuldsaldoverzekering voor 50% van het totaal geleende kapitaal. Dit klinkt vaak voldoende. Immers, als beiden voor de helft van het kapitaal zijn verzekerd dan kan het geleende hypothecair krediet met gemak worden terugbetaald. Toch is dit vaak niet het geval. In de meeste Belgische gezinnen is een van beide partners hoofdkostwinnaar. Deze persoon draagt daarom vaak meer bij aan het voldoen van de maandelijkse lasten. Indien de hoofdkostwinnaar tot overleiden komt blijkt vervolgens dat de andere persoon de maandelijkse vaste lasten niet alleen op kan brengen. Denk hierbij naast de hypothecaire lasten aan kosten als elektriciteit, eten, abonnementen, verzekeringen en de opleiding van uw kinderen. Veiliger is wellicht de tweede mogelijkheid, een gedeelde dekking voor 100% van het kapitaal.

Gedeelde dekking 100% – in deze situatie nemen zowel u als uw partner een volledige dekking van 100% van het geleende kapitaal. Deze levensverzekering is met voorsprong de veiligste manier om u in te dekken tegen eventuele financiële problemen. Echter, een schuldsaldoverzekering waarbij u beiden 100% voor uw rekening neemt geeft dus een totale dekking van 200% van het hypothecair krediet. Kiest u voor deze dekking dan dient u dus beiden de premie te betalen voor het totaal geleende kapitaal. Veel mensen vinden dit te gek en kiezen dan ook voor een andere optie: een dekking waarbij tussen de 100% en 200% van het totale kapitaal is verzekerd middels de schuldsaldoverzekering.

In deze laatste situatie kunt u goed rekening houden met de lonen van beide partners. Veel aanbieders van levensverzekeringen kunnen u goed adviseren welke verzekering heeft beste aansluit bij uw situatie. Op basis van uw inkomen, toekomstperspectief en verwachtingen kunnen zij de beste schuldsaldoverzekering voor u berekenen.

 

Schuldsaldoverzekering – Fiscaliteit

In bovenstaande alinea’s hebben we getracht te omschrijven wat een schuldsaldoverzekering precies is en wat de voordelen ervan zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze vorm van een levensverzekering extra bescherming biedt indien u of uw partner onverhoopt komt te overleiden. Echter, ook gedurende uw leven zijn er bepaalde voordelen aan een schuldsaldoverzekering verbonden. Hiermee refereren we niet naar het gevoel van zekerheid maar naar fiscale voordelen. Wat we bedoelen is dat een schuldsaldoverzekeringspremie fiscaal aftrekbaar is. Er zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan de aftrekbaarheid van de verzekering verbonden. Ook is het niet altijd interessant om de premie van uw levensverzekering in uw belastingaangifte te vermelden. Of het wel of niet interessant is om de premie op te geven bij de belastingdienst gaan we hieronder stapsgewijs behandelen.

 

De voorwaarden om de schuldsaldoverzekering fiscaal af te treken

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen zijn er een aantal voorwaarden van belang. De eerste heeft te maken met de leeftijd waarop u de schuldsaldoverzekering afsloot. De verzekering moet namelijk voor uw 65 leeftijdsjaar zijn afgesloten. Daarbij geldt ook dat de persoon op wiens naam de verzekering staat ook het volle eigendom van de woning heeft. Uiteraard dient de verzekering ook op eigen hoofd te zijn afgesloten.

Hieruit kunt u inderdaad opmaken dat een schuldsaldoverzekering alleen fiscaal aftrekbaar is indien die is afgesloten op een persoon. Indien u dus een verzekering heeft afgesloten waarbij u de premie en polis deelt (zoals eerder beschreven) dan is de levensverzekering niet fiscaal aftrekbaar.

 

De schuldsaldoverzekering niet fiscaal inbrengen

Zoals gezegd is een schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar indien hij “op eigen hoofd” is afgesloten. Het is echter niet altijd financieel interessant om ok gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hieronder vind u een redenen waarom u er alsnog voor kunt kiezen om de levensverzekering die u heeft afgesloten niet op te geven bij de belastingdienst:

Kapitaalopbouw – voor mensen die een zo groot mogelijk kapitaal willen sparen dan wel nalaten middels de schuldsaldoverzekering doet er goed aan om de premies niet in te brengen. Indien u ervoor kiest om de premies niet in te brengen hoeft u namelijk geen belasting te betalen op eventueel uit te keren kapitaal.

Belastingvoordelen – sommige mensen kiezen voor het belastingvoordeel bij het leven. In deze situatie komen alle kosten van de lening, de schuldsaldoverzekering, het kapitaal en de interesten in een en dezelfde korf. In deze situatie vormen dus alle gezamenlijke kosten een geheel. Ten eerste lopen de fiscale voordelen enorm uiteen. 40% in het Vlaams en Waals geweest tegen 45% in het Brussels geweest. Er zijn echter situaties waarin de maximaal aftrekbare korf in zijn geheel als is gevuld. Het inbrengen van de premie heeft dan geen zin daar de maximaal aftrekbare korf al is gevuld. Tegelijkertijd wordt in geval van overlijden wel het uitgekeerde kapitaal belast terwijl u geen profijt hebt gehad van enige fiscaal voordeel. Met andere woorden: u heeft geen profijt maar moet aan het einde van de rit wel belasting betalen over het opgebouwde kapitaal.

Een kleine notitie is op zijn plaats aangaande dit laatste punt. Er zijn situaties te bedenken waarbij het interessant is om de schuldsaldoverzekering toch nog in te brengen in het fiscale stelsel. Deze optie doet zich voor op het moment dat een hypothecair krediet aan het einde van het jaar is afgesloten. Soms is het dan mogelijk dat in het eerste jaar de maximale korf niet volledig is gevuld met de eerder genoemde aftrekposten. Als u ervoor heeft gekozen om de premie met een eenmalige betaling te voldoen dan kan het interessant zijn om de premie in te brengen voor het fiscale jaar dat u het hypothecair krediet afsloot.

 

De schuldsaldoverzekering wel fiscaal inbrengen

Naast het niet fiscaal inbrengen van de levensverzekering zijn er dus ook situaties waarin het inbrengen wel financieel en fiscaal aantrekkelijk is. Op basis van de situaties waarin de premie niet werd ingebracht heeft u wellicht opgemaakt welke situatie dat is. Indien de aftrekbare korf nog niet tot een maximum is gevuld is het inbrengen van schuldsaldoverzekeringpremie interessant. Immers, er zijn nog voldoende aftrekmogelijkheden. Deze situatie doet zich vaak voor aan het begin van de looptijd van het krediet waarbij er nog een groot bedrag openstaat. Let ook even op de optie die wij eerder noemden indien u de premie eenmalig betaald. Dan kan het interessant zijn om de premie alleen het eerste jaar in te brengen.

Kiest u voor het inbrengen van de premies dan vallen deze in de fiscale korf die voor pensioensparen geldt. Pensioensparen dient niet te worden verward met langetermijnsparen. Beide fiscale posten vallen dus in een andere korf. Uiteraard gelden voor het wel fiscaal inbrengen van de schuldsaldoverzekering dezelfde voorwaarden als dat hierboven werden vermeld (op eigen hoofd etc). Bent u van plan om de schuldsaldoverzekering in te brengen dan willen we u adviseren om een goede berekening uit te voeren. Zoals u net heeft kunnen lezen dienst er namelijk belasting te worden betaald indien er wordt uitgekeerd. Op het moment van schrijven heft de Belgische fiscus een heffing van 10% over het totale kapitaal dat wordt uitgekeerd. Samen met andere kosten en interesten kan dit dus betekenen dat u weinig geld overhoudt. Laat u dus goed adviseren.

 

Moet ik mijn schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen?

Indien u een schuldsaldoverzekering heeft berekend dan komt de vraag of het loont om hem fiscaal in te brengen. Dit hangt allemaal af van uw persoonlijke situatie. Denk aan zaken als uw inkomen, uw maximaal gevulde korf en uw spaardoel. Door een schuldsaldoverzekering berekenen kunt u meer inzicht krijgen in uw situatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *