Levensverzekering

Levensverzekering Vergelijken

De levensverzekering vergelijken kan op deze website tussen twee Belgische aanbieders van levensverzekeringen: de Dela Levensverzekering en de levensverzekering van BNP Paribas Fortis. In beide gevallen gaat het om het sparen van extra vermogen, de opbouw van extra kapitaal en/ of pensioensparen.Een levensverzekering dient in de meeste gevallen om een aanvullend pensioen bijeen te sparen of om nabestaanden na overlijden een kapitaal na te laten. Dat een levensverzekering in de meeste situaties voor deze twee redenen wordt afgesloten betekent niet dat er geen andere doelstellingen zijn. Andere doestellingen van een levensverzekering zijn gerelateerd aan beleggen en sparen voor de toekomst. Om duidelijk te maken wat een levensverzekering precies is zetten we de redenen hieronder uiteen. Na de redenen voor het afsluiten van een levensverzekering te hebben besproken beschrijven we welke vormen er zijn, hoe u ze kunt vergelijken en afsluiten.

 

Levensverzekering om te sparen:

Pensioen aanvullen – nadat u uw pensioengerechtelijke leeftijd heeft bereikt zult u merken dat de wettelijke pensioenuitkering een stuk lager uitvalt dan uw laatste loon. Het gat tussen het pensioen en het laatstverdiende loon kunt u daarom opvullen met een aanvullend pensioenkapitaal. Een levensverzekering is de ideale manier om aanvullend pensioen te vergaren. Overigens is sparen via een levensverzekering fiscaal aantrekkelijk daar er veel fiscale aftrekmogelijkheden voorhanden zijn.

Sparen voor anderen – veel mensen willen sparen voor hun (klein) kinderen. Een levensverzekering is een goede en fiscaal aantrekkelijke manier om geld opzij te zetten voor uw (klein) kinderen. Met het geld dat u spaart middels de levensverzekering kunt u hen bijvoorbeeld ondersteunen bij de aankoop van een huis of het volgen van een studie.

 

Levensverzekering om te beleggen:

Naast het beleggen in aandelen op de beurs of bij een vermogensbeheerder kunt u uw spaargeld ook laten renderen middels een levensverzekering. Indien u kiest om te belegen via de levensverzekering dan kunt u kiezen uit de volgende beleggingsvormen:

  1. Een tak 21-levensverzekering: Een tak 21-levensverzekering, ook wel bekend onder de naam spaarverzekering, is een mooie manier om kapitaal op te bouwen. Met de tak 21-levensverzekering geniet u namelijk van een kapitaalgarantie alsook van een gewaarborgd rendement. Daarbij kunt u er ook kiezen voor een jaarlijkse winstdeling.
  2. Een tak 21-levensverzekering met enkel kapitaalgarantie: Kiest u voor deze manier om geld te beleggen dan heeft u alleen de garantie dat u uw inlegkapitaal terugkrijgt. Hierbij is het wel zo dat u rekening dient te houden met de kosten van uw levensverzekering en eventuele taksen die van toepassing zijn op de belegging.
  3. Een tak 23-levensverzekering: tak-23 levensverzekeringen bieden in potentie de mogelijkheid om een groter kapitaal bijeen te krijgen. De reden is dat de tak-23 levensverzekeringen gelinkt zijn aan beleggingsfondsen. Een hoger rendement brengt vaak ook een hoger risico met zich mee. Denk hier dus aan bij de keuze voor uw levensverzekeringen.

 

Een levensverzekering ter bescherming bij overlijden:

Een overlijden van een van de gezinsleden kan leiden tot financiële zorgen. Zeker als het gaat om het overlijden van een van de kostwinnaars dan kan het gebeuren dat de vaste lasten niet meer betaald kunnen worden. Door een levensverzekering af te sluiten beschermt u zich tegen eventuele financiële problemen.

 

De meest voorkomende en daarom ook meest bekende vorm van een levensverzekering is de schuldsaldoverzekering. Indien u een hypothecaire lening af wilt sluiten dan wordt u vaak verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. In geval van overlijden vergoedt in geval van overlijden het resterende bedrag van de hypothecaire lening.

 

Wat is een levensverzekering – nadere toelichting

Zoals al eerder vermeld, is een levensverzekering iets anders dan een uitvaartverzekering of een overlijdensverzekering. Een levensverzekering is namelijk een overeenkomst tussen de verzekeraar of verzekeringsmaatschappij en de verzekerde of verzekeringnemer, waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om tegen betaling van een premie een bepaalde som uit te betalen aan de verzekerde als de verzekerde op de einddatum van het contract nog in leven is. Kortom: bij de levensverzekering wordt er een premie betaald door de verzekerde, waarbij de verzekerde uitbetaald wordt door de verzekeringsmaatschappij als deze persoon nog in leven is op de einddatum van het contract.

Het verschil tussen de levensverzekering en de uitvaartverzekering en overlijdensverzekering, is onder andere het doel van de verzekering en de uitbetalingsdatum van de verzekering. Zo is het doel van de levensverzekering het opbouwen van kapitaal, terwijl de uitvaartverzekering wordt afgesloten om uitvaartfacturen te betalen en de overlijdensverzekering wordt afgesloten voor risicodekking bij overlijden. De verzekeringen kunnen dus wel wat op elkaar lijken, maar het achterliggende doel van het afsluiten van de verzekeringen is heel anders.Dela Levensverzekering

Dé bekendste aanbieder van levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen is Dela Verzekeringen. Eén van de Dela verzekeringen, is de Dela levensverzekering. De Dela levensverzekering wordt vaak verward met de Dela uitvaartverzekering en de Dela overlijdensverzekering, maar in feite is een levensverzekering een ander soort verzekering dan de uitvaartverzekering of de overlijdensverzekering. Wilt u meer weten over de Dela levensverzekering? Lees dan meer over deze verzekering in dit artikel, zodat u meer inzicht heeft in wat deze verzekering van Dela inhoudt en waarom u deze verzekering moet afsluiten.

 

De levensverzekering: vier partijen in het contract

Als u een Dela levensverzekering afsluit, wordt er een contract opgemaakt. In dit contract komen altijd vier partijen voor, die zich allemaal moeten houden aan de afspraken in het contract. De vier partijen die in het contract van de Dela levensverzekering voorkomen, zijn de volgende:

  1. De verzekeraar (Dela): Dela is de verzekeringspartij die het verzekerde risico dekt, dus deze partij komt altijd in het contract voor.
  2. De verzekeringnemer: de persoon die de verzekering afsluit, de premies betaalt en de begunstigde aanduidt van de verzekering.
  3. De verzekerde: de persoon op wiens hoofd de levensverzekering wordt afgesloten. Dit kan dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
  4. De begunstigde: de aangeduide persoon die het bedrag ontvangt van de verzekeraar. Ook dit kan dezelfde persoon zijn als de verzekeringnemer en de verzekerde, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

 

In sommige gevallen komen er dus maar twee verschillende namen voor in een contract (als de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde dezelfde persoon zijn), maar er kunnen ook vier verschillende namen in het contract voorkomen. Wat in ieder geval wel altijd het geval is, is het feit dat er altijd vier partijen in het contract van de Dela levensverzekering voorkomen.

 

Verschillende soorten levensverzekeringen

Als u kiest voor levensverzekering afsluiten bij Dela, heeft u de keuze uit drie types levensverzekeringen. Dit betreft de volgende types levensverzekeringen van Dela:

  1. De levensverzekering met uitgesteld kapitaal zonder tegenverzekering: overlijdt de verzekerde voor de einddatum van het contract, dan is er geen enkele uitkering. Alleen als de verzekerde op de vervaldatum van het contract nog in leven is, wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd door Dela.
  2. De levensverzekering met uitgesteld kapitaal met uitbetaling van premies: kiest men voor deze verzekering, dan krijgt de begunstigde toch een beperkte uitkering als de verzekerde voor de einddatum van het contract van de levensverzekering van Dela overlijdt. In dit geval worden namelijk de reeds betaalde premies terugbetaald door Dela, zodat de verzekeringnemer in feite zijn of haar betaalde geld terugkrijgt.
  3. De levensverzekering met uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserve: kiest de verzekeringnemer voor deze Dela levensverzekering, dan is er ook een uitkering als de verzekerde overlijdt voor de vervaldatum van het contract. De uitkering is dus iets uitgebreider, aangezien niet alleen de reeds gestorte premies worden terugbetaald maar ook de intresten op de reeds betaalde premies worden betaald.

 

Door de diverse levensverzekeringen met elkaar te vergelijken door middel van levensverzekering vergelijken, komt u er vanzelf achter welke levensverzekering van Dela het beste bij u past.

 

Een individuele of gemengde levensverzekering

Kiest u voor levensverzekering afsluiten bij Dela, dan kunt u kiezen voor een individuele levensverzekering of een gemengde levensverzekering. Een gemengde levensverzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Dit betekent dat u bij de gemengde levensverzekering kiest voor een verzekering waarbij in één polis zowel het overlijdensrisico afgedekt wordt, als ook vermogen opgebouwd wordt voor een Dela levensverzekering. Kortom: het overeengekomen kapitaal wordt uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de verzekering, maar ook onmiddellijk bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. Dit is anders dan bij een individuele levensverzekering, omdat u in dit geval alleen vermogen opbouwt en uitbetaald krijgt als u nog in leven bent na het verstrijken van de einddatum van het contract met de verzekeringsmaatschappij, in dit geval Dela. Denk dus goed na voor u kiest voor een verzekering, of u gaat voor een gemengde en/of individuele verzekering afsluiten.

 

Premie levensverzekering berekenen: hoe werkt dat?

Om te achterhalen wat u af moet dragen aan Dela om een levensverzekering af te sluiten, kunt u kiezen voor premie levensverzekering berekenen. De premie die u moet betalen voor uw Dela levensverzekering is namelijk geen vast gegeven, maar verschilt per persoon en per situatie. Door te kiezen voor levensverzekering premie berekenen bij Dela, dan komt u er in enkele minuten achter wat u aan Dela moet betalen aan premie om te profiteren van de voordelen van een levensverzekering van Dela. Op deze manier heeft u niet alleen meer inzicht in de voordelen van een Dela levensverzekering, maar ook in de kosten van deze verzekering.

 

Voor u daadwerkelijk een levensverzekering afsluit bij Dela, is het verstandig om de diverse levensverzekeringen van de verzekeringsmaatschappij goed met elkaar te vergelijken door middel van levensverzekering vergelijken. Op deze manier ziet u namelijk meteen welke verzekering het beste bij u past, zodat u deze verzekering met een gerust hart kunt afsluiten.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *