Dela verzekeringen

Dela is een bekende verzekeringsmaatschappij in België, waar u terecht komt om diverse Dela verzekeringen af te sluiten. Meer over de diverse Dela verzekeringen die u bij deze verzekeringsmaatschappij kunt afsluiten, leest u op deze pagina. Zo leest u op deze pagina meer over de Dela levensverzekering, de Dela overlijdensverzekering en de Dela uitvaartverzekeringen: de meest afgesloten Dela verzekeringen van dit moment.

 

Wat is de Dela levensverzekering?

De Dela levensverzekering is een verzekering van Dela die u afsluit om een kapitaal op te bouwen, bijvoorbeeld voor invaliditeitsdekking of voor uw pensioen. U sluit de verzekering dus niet af om uw uitvaartkosten te vergoeden als u overleden bent en uw nabestaanden een crematie of begrafenis voor u moeten regelen, maar wel als u kapitaal op wil bouwen met behulp van een verzekering.

De Dela levensverzekering werkt als volgt. De verzekeringnemer sluit een contract af met de verzekeraar, waar in te lezen staat dat de begunstigde van de verzekering een bedrag betaald krijgt als de verzekerde (de persoon op wiens hoofd de verzekering rust) nog in leven is na het verstrijken van de einddatum van de overeenkomst. Kortom: de begunstigde krijgt een specifiek bedrag uitbetaald als de verzekerde nog in leven is na het verstrijken van de einddatum van het contract van de levensverzekering, zoals afgesloten door de verzekeringnemer.

<In feite zijn er vier partijen betrokken bij het afsluiten van een Dela levensverzekering, namelijk de verzekeraar (Dela), de verzekeringnemer (degene die de verzekering afsluit, de premie betaalt en de begunstigde van de verzekering aanwijst), de verzekerde (degenen op wiens hoofd de verzekering rust) en de begunstigde (degene die een bedrag betaald krijgt van de verzekeraar). De verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde kunnen dezelfde persoon zijn, maar dit is niet altijd het geval. Zo kan de begunstigde ook een direct familielid zijn of een partner en dit geldt uiteraard ook voor de verzekeringnemer en de verzekerde van de Dela levensverzekering.

 

Wat is de Dela overlijdensverzekering?

De Dela overlijdensverzekering wordt vaak verward met de Dela levensverzekering, maar in feite is de Dela overlijdensverzekering een andere verzekering dan de Dela levensverzekering. Een overlijdensverzekering wordt namelijk niet afgesloten om een kapitaal op te bouwen, maar wordt afgesloten in het kader van risicodekking na het overlijden van de verzekerde. Zo krijgt de begunstigde van deze verzekering een specifiek bedrag uitbetaald na het overlijden van de verzekerde, ofwel de persoon die in het contract is opgenomen als de persoon op wiens hoofd de verzekering staat. Het bedrag dat hierbij uitbetaald wordt, wordt vooraf bepaald en meegenomen in de te betalen premie aan de verzekeraar.

De Dela overlijdensverzekering kan op twee momenten uitbetaald worden, namelijk:

  • Bij het overlijden van de verzekerde voor bepaalde datum. In dit geval wordt de overlijdensverzekering een tijdelijke overlijdensverzekering genoemd.
  • Bij het overlijden van de verzekerde op een onbepaald tijdstip. In dit geval wordt de overlijdensverzekering een levenslange overlijdensverzekering genoemd.

U kunt bij het afsluiten van een Dela overlijdensverzekering dus kiezen voor een tijdelijke verzekering, maar ook voor een levenslange verzekering. De premie die u moet betalen, is afhankelijk van de verzekering die u kiest.

Een verschil tussen de overlijdensverzekering en de levensverzekering van Dela, is het feit dat de begunstigde van de overlijdensverzekering nooit dezelfde persoon kan zijn als de verzekerde van de verzekering. Dit komt omdat de verzekerde van de verzekering bij het uitbetalen van de verzekering al overleden is, waardoor deze persoon nooit als begunstigde aangemerkt kan worden. Bij een levensverzekering is dit niet het geval, omdat de verzekerde op het moment van uitbetalen juist nog in leven is.

Wat is de Dela uitvaartverzekering?

Een andere verzekering van Dela, is de Dela uitvaartverzekering. De Dela uitvaartverzekering is een verzekering die u afsluit om uw begrafenis of crematie vooraf te ‘sparen’, zodat uw nabestaanden na uw overlijden niet met torenhoge rekeningen komen te zitten. Het geld dat de nabestaanden krijgen na uw overlijden, wordt namelijk in eerste instantie gebruikt voor de uitvaartfacturen. Het geld dat daarna nog over is, wordt uitgekeerd aan de nabestaanden zonder achterliggend doel. Dit mogen uw nabestaanden dus gebruiken voor andere doeleinden, waarbij zij zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeven.

De persoon die in het contract van de Dela uitvaartverzekering wordt meegenomen als begunstigde, krijgt het bedrag van de uitvaartverzekering betaald na het overlijden van de verzekerde, ofwel de persoon op wiens hoofd de verzekering rust. Bij het uitbetalen van de verzekering wordt eerst gekeken welke kosten er naar de uitvaartfacturen gaan, om vervolgens deze kosten te betalen en het overige bedrag van de verzekering uit te betalen aan de begunstigde.

De premie die u moet betalen voor de Dela uitvaartverzekering, is afhankelijk van de specifieke wensen en behoeften die u heeft met betrekking tot uw uitvaart. Wilt u bijvoorbeeld een luxe kist, in plaats van een meer sober exemplaar? Dan is uw uitvaart duurder en betaalt u dus meer premie voor uw Dela uitvaartverzekering. U kunt de premie voor de Dela uitvaartverzekering eenvoudig berekenen door de kosten van uw uitvaart op de website van Dela te berekenen.

 

Premie levensverzekering/uitvaartverzekering

/overlijdensverzekering berekenen

Als u een levensverzekering, uitvaartverzekering of overlijdensverzekering af wil sluiten, kunt u eerst kiezen voor premie levensverzekering/uitvaartverzekering/overlijdensverzekering berekenen. In dit geval krijgt u namelijk direct inzicht in de kosten die u moet betalen om de verzekeringen af te sluiten, zodat u weet waar u aan toe bent. Daarnaast heeft u met premie levensverzekering/uitvaartverzekering/overlijdensverzekering meer inzicht in de kosten van de diverse verzekeringen die er zijn, zodat u gemakkelijker kunt kiezen voor goedkope levensverzekering afsluiten. Wie meer inzicht heeft in de kosten van een verzekering, heeft namelijk ook beter vergelijkingsmateriaal bij het afsluiten van de verzekering en kan gemakkelijker kiezen voor goedkope levensverzekering afsluiten. Dit geldt uiteraard niet alleen voor levensverzekering afsluiten, maar ook voor het afsluiten van de uitvaartverzekering of de overlijdensverzekering van Dela.

Kortom: sluit nooit direct een verzekering af, maar bereken altijd eerst de premies van de diverse Dela verzekeringen om deze premies met elkaar te vergelijken. Heeft u eenmaal meer inzicht in de premies van de diverse Dela verzekeringen, dan kunt u op deze manier gemakkelijk de beste premie kiezen en deze verzekering direct afsluiten. Het vergelijken van diverse premies, kan bij Dela eenvoudig online op de website van de verzekeringsmaatschappij.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *